Warunki rezerwacji

Warunki rezerwacji

11 lipca, 2018 0 By PSWLaguna

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu telefonicznego.

Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej rezerwacji jest uiszczenie przez Rezerwującego opłaty rezerwacyjnej.

Opłata rezerwacyjna o której mowa winna być wpłacona na konto Ośrodka w formie przelewu bankowego.

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Ośrodek nie zwraca opłaty rezerwacyjnej.

Nr konta: 71 2360 0018 0107 0000 0075 2121